Program RPO 5.1 dla województwa podlaskiego

Aktualizacja informacji nt. dotacji w woj. podlaskim wg kryteriów wyboru projektów

Beneficjenci n/w mogą się ubiegać o dofinansowanie bez minimalnej wartości projektu, jak to ma w przypadku
MŚP na poziomie 1 mln zł.

producenci rolni
grupy producenckie
Spółdzielnie, wspólnoty, TBS
NGO
kościoły
JST

Właśnie został ogłoszony regulamin konkurs w działaniu 5.1. Energetyka oparta na OZE

1. Typ wnioskodawcy

2. Wartość dotacji do 30 mln zł
czyli ok. 40 mln w kosztach projektów
Intensywność dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.
3. Dla beneficjentów z sektora MŚP

Uwaga! Dla firm, które nie będą ubiegać się o dotację 1 mln zł na instalacje PV.
Urząd Marszałkowski na Podlasiu zapowiada nisko oprocentowaną pożyczkę
(do 0,56% w skali roku)

Nowe zasady będą obowiązywać od konkursu w kwietniu, w którym wspierane będą inwestycje w OZE na tzw. własne potrzeby. W konkursie będzie łącznie do zdobycia 30 mln zł.

Aktualizacja

Zapowiedź dotacji w woj. podlaskim
Niebawem dla podmiotów gospodarczych w woj. podlaskim będzie dostępna dotacja na fotowoltaikę.

Zachęcamy Państwa do przygotowania dokumentów i obliczenia swojego zapotrzebowania na moc w kWh. lub zwrócenie się do nas o bezpłatną pomoc w  obliczeniach.

Kalkulacja dla instalacji o mocy 50 kWp dla przedsiębiorstwa zużywającego ponad 50 MWh energii rocznie:

Kwoty ujęte w symulacji są cenami netto
MOC INSTALACJI 50 KW
WKŁAD WŁASNY DOTACJA SUMA
20% 80%
44 000 zł 176 000 zł 220 000 zł
Roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 47,5  MWh
Roczny zysk 14 250,00 zł
NPV w okresie 25 lat 221 414,91 zł
Okres zwrotu wkładu własnego 3  lata

Dotacja bezzwrotna 80%
Koszty energii elektrycznej 300 zł/MWh
Stopa dyskonta równa 2,8%
Średnio roczny uzysk energii na poziomie
0,95 MWh/ 1 kWp

Pomagamy w napisaniu  wniosku, zaplanowaniu i montażu paneli PV  – zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:  (22) 720 22 09