Zarządzamy Twoim systemem

Zarządzamy systemami energetycznymi oraz bezpieczeństwa obiektowego naszych klientów
z ukierunkowaniem na:

 • świadczenie usług doradczych w zakresie OZE, PZP, funduszy pomocowych, w tym poszukiwania
  finansowania projektów oraz rozliczenie uzyskanego dofinansowania,
 • przygotowanie wytycznych projektowych do realizacji projektów inwestycyjnych stacji
  transformatorowych, układów pomiarowych, systemów oświetleniowych, klimatyzacji i wentylacji,
  systemów fotowoltaicznych, systemów: SAP, DSO, SKD, SSWIN, CCTV, kogeneracji, trigeneracji,
  OZE i wielu innych lub sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej,
 • zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenach obiektów naszych klientów,
 • dokonywanie inwentaryzacji, przeglądów oraz badań technicznych istniejących zasobów
  sprzętowych i systemowych w zakresie infrastruktury energetycznej obiektów,
 • serwis posiadanego sprzętu i systemu energetycznego,
 • reprezentowanie dobrze rozumianego interesu naszych klientów w relacjach z dostawcami energii
  elektrycznej i cieplnej, w szczególności poprzez efektywną kontrolę faktur (EKF), realizowaną na
  zasadzie:
  • odczytu i gromadzenia danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej w celu analizy pod kątem oszczędności,
  • raportów z comiesięczną analizą faktur pod kątem zgodności ze stanem rzeczywistym w celu wyeliminowania źle naliczonych opłat przez zakład energetyczny,
  • doboru mocy umownej i symulacji opłat w różnych grupach taryfowych,
  • analizie poboru energii biernej,
  • pomocy w procesie reklamacji z zakładem energetycznym.