Ulga dla rolników i hodowców na fotowoltaikę

Rolniku zapewnij sobie bezpieczeństwo energetyczne inwestując w niezależne źródło prądu. Uniezależnij się od podwyżek prądu!

Skorzystaj z pożyczki WFOŚ na instalację fotowoltaiczną i pobieraj darmową energię ze słońca. Fotowoltaika (PV) to niezależność od podwyżek cen prądu i większa konkurencyjność.

CZYM JEST FOTOWOLTAIKA?

Fotowoltaika to prąd ze słońca, uzyskiwany za pomocą paneli PV, które można zainstalować na dachu, lub na gruncie.

KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA?

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego. Może nim być osoba fizimgyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej, która jest:

    • właścicielem gruntów lub
  • posiadaczem samoistnymi gruntów lub
  • użytkownikiem wieczystymi gruntów lub
  • posiadaczem gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

NA JAKI CEL JEST TA ULGA INWESTYCYJNA?

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

zakup i zainstalowanie: urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii w tym budowę instalacji fotowoltaicznych

W CZYM MY MOŻEMY POMÓC

Realizujemy oszacowanie mocy potrzebnej dla obiektu, wycenę i dobór instalacji, poprzez projekt, załatwienie formalności w tym również z Zakładem Energetycznym, oraz montaż i serwis.

Zrealizowaliśmy już kilkaset instalacji PV dla gmin i innych podmiotów publicznych m.in.

dla gminy Mińsk Mazowiecki w ramach programu RPOWM 2014-2020 na 521 kWp.

Oferujemy urządzenia sprawdzonych producentów z rynku światowego.

PRZYKŁAD KOSZTU INSTALACJI I JEJ ROZLICZENIA

Inwestor prowadzący gospodarstwo rolne w 2017 roku poniósł wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kW. Jej koszt to 53 000 zł (udokumentowany rachunkami i fakturami). Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych.

Z powyższego wynika, że koszt inwestycji zrealizowanej przez rolnikawyniósł 53 000,00 zł

  • Kwota ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przysługującej rolnikowi to 13 250 zł (53 000 zł x 25 proc.).

Załóżmy, że podatek rolny płaconyprzez inwestora na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja, wynosi:

    • OPCJA 1 – 1500 zł rocznie – inwestor będzie rozliczał ulgę przez 15 lat. Przez 15 lat nie będzie płacił należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.
  • OPCJA 2 – 1000 zł rocznie – inwestor będzie rozliczał ulgę max. przez 15 lat; odliczy zatem jedynie 12 000 zł (800 zł x 15 = 15000 zł). Przez 15 lat nie będzie płacił należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja