Stacja transformatorowa w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie

Inwestycja w postaci budowy nowej stacji transformatorowej na rzecz Szpitala Św. Zofii w Warszawie – studium przypadku.

real3Przedmiotem naszych działań na rzecz Szpitala Św. Zofii w Warszawie była realizacja w postaci wybudowania nowej stacji transformatorowej o mocy 630kVA.
Zasadniczy powód decyzji Dyrekcji Szpitala Św. Zofii w Warszawie o wybudowaniu własnej stacji transformatorowej wynikał z potrzeby uzyskania mniejszych kosztów zużycia energii elektrycznej oraz większej, dostępnej mocy energii elektrycznej. Należy zaznaczyć, że to typowa potrzeba w przypadku placówek medycznych z racji na powiększający się zakres sprzętu medycznego w ich użyciu, generujący dodatkowe koszty zużycia energii. Jednocześnie wybudowanie własnej stacji trafo wiąże się często z potrzebą modernizacji dotychczasowego systemu elektroenergetycznego, co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne obiektów.

Czas realizacji projektu: od luty 2010 do lipiec 2010
Najistotniejsze, uzyskane efekty w wyniku tej realizacji:

  • zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej Placówki średnio o 30%,
  • zwiększenie dostępnej mocy energii elektrycznej do 580 kW,
  • większa efektywność systemu elektroenergetycznego,
  • poprawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego Placówki.