Audyt

Audyt Systemu Elektroenergetycznego w Instytucie Energetyki w Warszawie – studium przypadku.

real2

Przeprowadzony audyt obejmował okres: 01.2012 – 04.2013.

Stan systemu elektroenergetycznego obiektu
W 2012 roku obiekt Instytutu zasilany był ze stacji transformatorowej będącej własnością Zakładu Energetycznego. Stację zlokalizowano w pomieszczeniach Instytutu. Rozdzielnica główna jednosekcyjna obiektu zasilana była mostem szynowym bezpośrednio z transformatora. Instytut nie posiadał zasilania rezerwowego, utrzymywał moc umowną energii na poziomie 250kW.

Badanie mocy umownej
W badanym okresie rozliczeniowym za rok 2012 wykazaliśmy przekroczenia mocy w miesiącach marzec, kwiecień i czerwiec. Największe przekroczenie mocy umownej miało miejsce w czerwcu i wyniosło 330kW. Instytut z tytułu kary za przekroczenie mocy, za cały okres rozliczeniowy, poniósł dodatkowe opłaty wynoszące 14 327,14zł brutto. Analizując dane z całego okresu rozliczeniowego optymalnym rozwiązaniem stało się zwiększenie mocy umownej do 280kW. Zmiana ta spowodowała oszczędności dla Instytutu wynoszące 4 890,48 brutto.
Badane faktury za okres rozliczeniowy od 01.2013r. do 04.2013r. w porównaniu z adekwatnym okresem za rok 2012 wykazały tendencję wzrostową poboru energii. Wzrost notowany był na poziomie 17%.

Badanie energii biernej
W badanym okresie 2012r. poniesiono opłaty za tzw. oddanie energii biernej do sieci. Na obiekcie istniała nowa bateria kondensatorów. Ustaliliśmy, że oddawanie energii biernej do sieci mogło wynikać z błędnej pracy regulatora baterii bądź zbyt dużych stopni regulacji. Zaleciliśmy sprawdzenie serwisowe baterii kondensatora.
Wykres poboru mocy maksymalnej i mocy zamówionej za okres 2012r.
wykres

Badanie taryfy opłat za energię elektryczną
Instytut kupował energię na napięciu niskim 400/230V w grupie taryfowej C21. Ustaliliśmy, że znacznie korzystniejsze będzie przejście na taryfę B21 i kupowanie energii na napięciu średnim 15kV. Dodatkowo wykazaliśmy, że wybudowanie własnej stacji transformatorowej przy poborze energii jak w okresie 2012r. wygeneruje oszczędności na poziomie 34 334,48 zł brutto rocznie.
W wyniku dalszej analizy dowiedliśmy, że jeśli Instytut będzie utrzymywał wzrost poboru energii na dotychczasowym poziomie 17%, oszczędności wynikające ze zmiany taryfy wyniosą 40 563,98 zł brutto rocznie. Wartość oszczędności została opracowana na podstawie aktualnych cen za energię i dystrybucję spółek na dzień 12.06.2013r.

Wnioski wynikające z audytu
Wyniki audytu jednoznacznie wskazały na jak najszybsze podjęcie kroków w celu zmniejszenia opłat za energię elektryczną.
W tym celu zaleciliśmy:

  • Zwiększenie mocy umownej do 280kW
  • Serwis baterii kondensatorów w celu ustalenia przyczyn oddawania energii bierniej do sieci
  • zmianę taryfy z C21 na B21 poprzez budowy własnej stacji transformatorowej