— Systemy fotowoltaiczne Gmina Raciąż

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że wniosek o dofinansowanie został złożony w naborze w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16.

Wniosek został złożony w partnerstwie z Gminą Baboszewo.

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10 000 000,00 EUR (42 538 000,00 PLN).

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to czerwiec 2017.

Pozostałe informacje znajdują się bezpośrednio na stronie organizatora konkursu:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html