PV

Solar energy panels with blooming tree in spring landscape.Perspektywa 2014-2020 przewiduje przyznanie środków finansowych na Regionalne Programy Operacyjne w kwocie 31,3 mld euro. Budżet ten ma na celu między innymi osiągnięcie celu 20% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu w Europie. Na tym tle pojawiają się ogromne możliwości poparte dotacjami bezzwrotnymi, które dają możliwość sfinansowania inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych. Beneficjentami tych dotacji nie mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Instalacja fotowoltaiczna to zbiór urządzeń produkujących energię elektryczną przy udziale promieniowania słonecznego. Taka instalacja wpięta do wewnętrznego systemu elektrycznego, w pierwszej kolejności pozwala na wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej na potrzeby własne. Uwarunkowania legislacyjne dają prawo sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci. W efekcie instalacja ta staję się inwestycją, która pozwala generować znaczne zyski, przy tym nie wymaga żadnych opłat z tytułu jej eksploatacji. Najważniejsze elementy instalacji fotowoltaicznej to: panele fotowoltaiczne, konstrukcja, inwertery, okablowanie. Moduły fotowoltaiczne mogą być instalowane na dowolnym rodzaju dachu w sposób nie zagrażający konstrukcji, na elewacji lub na gruncie. Instalacja elektryczna wymaga niewielkich ingerencji i jest niewidoczna po zakończeniu prac? W przypadku mocy instalacji fotowoltaicznej nie większej niż 40kW, montaż nie wymaga tzw. warunków technicznych przyłączenia do sieci ani pozwolenia na budowę.

Instalacje fotowoltaiczne są bezobsługowe, nie wymagają serwisowania, przeglądów ani wymiany części. Nie ma potrzeby ich czyszczenia, bowiem specjalna powłoka paneli pozwala na samoczyszczenie przy wykorzystaniu opadów deszczu. Nie ma również konieczności odśnieżania paneli, gdyż nawet sezonowo zalegający śnieg nie wpływa znacznie na uzysk energii. Straty z tego wynikające są bardzo małe, rzędu 1-2%.

etap1

Wstępna koncepcja z analizą techniczną i ekonomiczną

To ekspercki materiał przygotowany na podstawie zdjęć i dostępnej dokumentacji inwestora, który przedstawia analizę techniczną i ekonomiczną wybudowania przyszłej instalacji fotowoltaicznej. W wyniku tych prac otrzymywana jest wizualizacja instalacji, optymalnie wykorzystująca dostępną powierzchnię. Kalkulowana jest też przewidywana kwota inwestycji, a zakładane korzyści opracowywane są w oparciu o przesłane faktury za energię elektryczną. Uwzględniamy jednocześnie wartość potencjalnej dotacji z projekcją adekwatnego programu wsparcia dla zaplanowanej instalacji.

etap1

Opracowanie wniosku o dotację

który jest zbiorem dokumentów wynikających z wymogów regulaminowych danego programu wsparcia. Częścią integralną, a zarazem wymaganą do złożenia wniosku jest wstępna dokumentacja techniczna. Udzielamy 100% gwarancji braku ryzyka skuteczności, to znaczy, że w przypadku negatywnej oceny wniosku zwracamy cały koszt dotyczący jego przygotowania. Wielokrotnie, wydatki związane z tym etapem przygotowań stanowią koszt kwalifikowalny inwestycji i podlegają zwrotowi.

etap1

Wstępna dokumentacja techniczna

Jest to komplet dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dotację. Dane przedstawione w opracowanej dokumentacji podlegają ocenie przez jednostką weryfikującą wniosek. Mają one wpływ na ocenę zarówno formalną jak i merytoryczną. Wielokrotnie, wydatki związane z tym etapem przygotowań stanowią koszt kwalifikowalny inwestycji i podlegają zwrotowi.

etap1

Po przyznaniu dotacji deklarujemy możliwość wybudowania instalacji oraz pełną obsługę rozliczenia wniosku o dotację. Ten etap oznacza równocześnie POCZĄTEK ZARABIANIA PIENIĘDZY. W praktyce, czas od momentu otrzymania dotacji do chwili generowania pierwszych zysków trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.