Pożyczka z WFOŚ dla województwa łódzkiego

Pożyczka na fotowoltaikę z WFOŚ-u dla podmiotów gospodarczych z województwa łódzkiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  • Pożyczka obejmuje do 95 % kosztów kwalifikowanych i przysługuje na 10 – 15 lat.
  • Do 40 % umorzenie pożyczki.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w skali roku.

HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI  NA 10 LAT (120 RAT) dla woj. łódzkiego*

Wnioskodawca : Moc=50kWp
Kredyt płatny : jednorazowo
Wnioskowana kwota kredytu (w PLN) : 200 000
Częstotliwość spłat rat kredytu (miesięczna / kwartalna) : miesięczna
Częstotliwość spłat odsetek (miesięczna / kwartalna) : miesięczna
Okres spłaty (ilość miesięcy) : 120
Długość karencji (ilość miesięcy) : 6
Ilość rat (okres-karencja) : 114
Oprocentowanie roczne w kolejnych latach : 3,00%
Lp. Miesiąc Kapitał Rata Rata Kwota spłaty
do zapłaty pożyczki odsetek razem
1 maj/2019 200000 1754 500 2254
2 czerwiec/2019 198246 1754 496 2250
3 lipiec/2019 196492 1754 491 2245

*- oprocentowanie pożyczki może być różne dla każdego województwa.

Pełen regulamin http://www.wfosigw.lodz.pl/zasady_udzielania_pomocy_finansowej_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php

Pomagamy w napisaniu  wniosku, zaplanowaniu i montażu paneli PV  – zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:  (22) 720 22 09