Oszczędzamy Twoją energię

Od początku działalności Firmy tj. od 1994 roku, wykorzystujemy dostępne technologie sektora energetycznego w celu zapewnienia najlepszych rozwiązań optymalizujących i redukujących zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej naszych klientów. Czynimy to jednocześnie w oparciu o sprawdzone i efektywne metody zarządzania infrastrukturą energetyczną. Oferujemy technologie uniezależniające od tradycyjnych dostawców energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Prowadzimy konsultacje, zarówno projektowe i przedwdrożeniowe, jak też w trakcie realizacji przedsięwzięć.

Jak to robimy? Ile można zaoszczędzić dzięki współpracy z nami?

 • Opracowujemy raporty i audyty efektywności energetycznej.

W ramach świadczonych usług doradczych, proponujemy swoim klientom dokonanie weryfikacji i optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej. Dotyczy to energii zużywanej w obiektach będących własnością podmiotów zarówno prywatnych, biznesowych jak też gmin i miast np. szkół, szpitali, urzędów czy obiektów sportowych.

 • Opracowujemy źródła wiedzy jako charakterystyki energetyczne budynków.Sporządzamy zestawienia określające wielkości energii pierwotnej w przeliczeniu na powierzchnię oraz ocenę poziomu jakości energetycznej budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową.
 • Renegocjujemy umowy z zakładami energetycznymi, wpływamy na zmianę dostawcy energii elektrycznej.Po dokonanej przez nas analizie czy audycie energetycznym obiektów wykazujemy zwykle wartość ponoszonych strat z tytułu nadmiernych i nieuzasadnionych opłat za zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Warto przy tym wskazać, że optymalizacja kosztów zużycia energii nie musi wiązać się od razu z inwestycją w modernizację infrastruktury energetycznej. Średnia wartość oszczędności, jakie można uzyskać wskutek optymalizacji kosztów w samym procesie dostaw energii elektrycznej z pewnością może zaskoczyć i staje się zwykle miłą niespodzianką – wahającą się co najmniej od 5 do nawet 40% ponoszonych dotychczas opłat za energię.
  Wskazany efekt uzyskujemy za sprawą:

   

  • wyeliminowania opłat z tytułu przekroczenia mocy umownej,
  • dobrania odpowiedniej mocy umownej,
  • wyeliminowanie opłat za energię bierną.
  • dobór właściwej grupy taryfowej
 • Opracowujemy analizy opłacalności inwestycji w ramach innowacyjnych technologii energetycznych (kogeneracja i trigeneracja) oraz OZE.Oferujemy doradztwo w zakresie dostosowania projektowanych oraz istniejących układów energetycznych do zapotrzebowania naszych klientów, jak i wymagań Prawa energetycznego.
 • Kompleksowo przygotowujemy, planujemy i realizujemy projekty, których treścią jest wykorzystanie innowacyjnych technologii energetycznych oraz OZE.

Kogeneracja czyli oszczędzanie energii

Kogeneracja jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. W Unii Europejskiej kogeneracja jest promowana w szczególny sposób. Nie tylko z uwagi na jej efektywność energetyczną, lecz również związane z nią znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych.

W kogeneracji efektywniej i oszczędniej

Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Innymi słowy, efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Także w obiektach, które nie są bezpośrednio związane z przemysłem, występuje duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Przykładami są duże budynki biurowe, hotele, pływalnie, szpitale, budynki mieszkalne lub całe osiedla. Jeśli obiekty są dodatkowo klimatyzowane, to taki układ nazywany jest trójgeneracyjnym. Może on wykorzystywać urządzenia chłodnicze absorpcyjne lub adsorpcyjne, które łatwo napędzać ciepłem wody lub pary. Na świecie tego typu urządzenia są szeroko stosowane i coraz lepiej sprawdzają się w długookresowej eksploatacji. Skojarzone wytwarzanie energii powoduje zmniejszenie zużycia paliwa do 30 proc. w porównaniu z rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Dotychczas w ten sposób oszczędzanym paliwem w Polsce jest głównie węgiel kamienny. W krajowym systemie skojarzonego wytwarzania energii, czyli w elektrociepłowniach zawodowych, przemysłowych i komunalnych, udaje się zaoszczędzić miliony ton węgla rocznie. Mniejsze zużycie węgla to również ograniczenie emisji substancji szkodliwych – pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz gazów cieplarnianych.

Trójgeneracja – chłodna kalkulacja

Oszczędność energetyczna, charakteryzująca układy skojarzone, polega na wykorzystaniu ciepła, które w elektrowni kondensacyjnej odprowadzane jest do otoczenia jako produkt uboczny. Ciepło może być zastosowane do ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, obiektów komercyjnych i zakładów przemysłowych. Za pośrednictwem pary technologicznej może być też stosowane w procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. Wykorzystująca te zalety kogeneracja stanowi doskonały sposób integracji lokalnych dostaw energetycznych tak, aby miejscowe zapotrzebowanie na parę przemysłową, gorącą wodę i ogrzewanie pomieszczeń mogło być związane z równoległą produkcją energii elektrycznej. Atrakcyjność źródeł kogeneracyjnych można zwiększyć, stosując dodatkowo wytwarzanie chłodu. Odpadowe ciepło z produkcji energii elektrycznej stanowi wówczas energię napędową w absorpcyjnym procesie wytwarzania tzw. wody lodowej. Stwarza to latem szansę na zrekompensowanie (do pewnego stopnia) spadku zapotrzebowania na ciepło powodującego zmniejszenie produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu. Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu zwane jest trójgeneracją.