Systemy zasilania obiektów w energię elektryczną

rozdzielnica_sn_zs1Trzon naszej działalności stanowi specjalność doskonalona od wielu lat tj. modernizacja systemów zasilania energetycznego oraz cieplnego. Istota tej części naszej działalności polega na wymianie przestarzałego i nieefektywnego sprzętu i osprzętu energetycznego bądź jego rozbudowie w ramach istniejącej infrastruktury, takiego jak: rozdzielnie SN (Średniego Napięcia), NN (Niskiego Napięcia), stacje transformatorowe oraz sieci kablowe.
Budujemy także tzw. rozproszone źródła energii z ukierunkowaniem na OZE (Odnawialne Źródła Energii). Zajmujemy się tworzeniem koncepcji oraz realizacją nowoczesnych i innowacyjnych systemów informatycznych zarządzania energią. Dla osiągnięcia zasadniczego celu naszej działalności tj. maksymalnej efektywności energetycznej, zawsze wykorzystujemy indywidualne cechy poszczególnych obiektów, takie jak ich położenie, charakterystyka budowlana i funkcje. Dzięki temu uzyskujemy efekt w postaci nie tylko radykalnego zmniejszenia opłat naszych klientów za zużycie energii, ale jednocześnie wydatnie poprawiamy pewność zasilania i bezpieczeństwo energetyczne.