Instalacje fotowoltaiczne (PV)

Jak to działa?

Instalacja fotowoltaiczna to zbiór urządzeń produkujących energię elektryczną przy udziale promieniowania słonecznego. Instalacja ta wpięta do wewnętrznego systemu elektrycznego w pierwszej kolejności pozwala na wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej na potrzeby własne, natomiast uwarunkowania legislacyjne dają prawo sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci.  W efekcie, instalacja ta staje się inwestycją, która pozwala generować znaczne zyski, przy tym nie wymagając żadnych opłat z tytułu jej eksploatacji. Konieczność odkupienia nadwyżki energii oraz cena zakupu są gwarantowane przez 15 lat.

Ile kosztuje?

Rozwój technologiczny i wzrost zainteresowania energią odnawialną sprawił, że od lat siedemdziesiątych XX wieku panele fotowoltaiczne staniały blisko stukrotnie (99 %). W zależności od wielkości instalacji PV, ilość produkowanego prądu jest różna. Panele fotowoltaiczne o mocy 1 kWp, skierowane na południe, wytworzą w Polsce w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej. Koszt założenia paneli fotowoltaicznych waha się w zależności od ich rodzaju, jakości, marki oraz poziomu skomplikowania montażu.
Jeśli nie mamy wystarczających funduszy, zawsze możemy skorzystać z oferowanej pomocy finansowej.
Perspektywa mechanizmów inwestycyjnych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii na lata 2014-2020 przewiduje przyznanie środków finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w kwocie 10 mld euro. Na tym tle pojawiają się ogromne możliwości poparte bezzwrotnymi dotacjami, które dają gwarancję sfinansowania inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych.
Sprawdź, o jakiej wartości dotacji można mówić w Twoim przypadku? Wypełnij ankietę i odeślij do nas

Dlaczego to się opłaca?

Od chwili uruchomienia instalacji, energia produkowana przez panele słoneczne jest darmowa, instalacja nie generuje żadnych kosztów związanych z eksploatacją, zimą nie wymaga odśnieżania, ani podgrzewania. Jest bezobsługowa!

Fotowoltaika przynosi ok. 25% rocznej stopy zwrotu, czyli 10 razy więcej niż lokata w banku!

Dzięki dobraniu odpowiedniego rozmiaru instalacji, panele słoneczne wyprodukują tyle energii, aby zaspokoić potrzeby użytkowników, a rachunki za prąd zostaną obniżone niemal do zera. Dzięki takiemu rozwiązaniu, podwyżki cen za energię elektryczną przestają być problemem. W opcji produkowania nadwyżek energii, korzystając na przykład z taryf gwarantowanych, w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015, poz. 478, z późn. zm.), nie tylko można oszczędzać na rachunkach za energię elektryczną, ale można także zarabiać, odsprzedając nadwyżki energii do sieci, przy stałej stawce przez 15 lat!

 

Panele słoneczne zapewniają użytkownikom niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Instalacja PV jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla czy siarczanów. Nie powoduje żadnych zanieczyszczeń środowiskowych.
Wartość zysku oraz stopa zwrotu zależą od indywidualnych cech Twojej inwestycji.

Instalacja o mocy 50kWp dla przedsiębiorstwa zużywającego ponad 50 MWh energii rocznie:
Kwoty ujęte w symulacji są cenami netto

Moc instalacji 50 kW
Wkład własny Dotacja Suma
20% 80%
30 000 zł 120 000 zł 150 000 zł
Roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 49,8  MWh
Roczny zysk 15 936,00 zł
Okres zwrotu wkładu własnego 2  lata


Dotacja bezzwrotna 80%
Koszty energii elektrycznej 320 zł/MWh
Średnio roczny uzysk energii na poziomie
0,996 MWh/ 1 kWp

Przepływy pieniężne wynikające z instalacji fotowoltaicznej są bardzo stabilne i przewidywalne. Okres zwrotu z inwestycji na poziomie 3 lat oznacza, że jest to najlepsza inwestycja, aktualnie dostępna na rynku.
Należy mieć na uwadze, że dzieje się to za sprawą dotacji bezzwrotnych. W tej chwili trwa okres najkorzystniejszych dotacji, które są jednak ograniczone czasem ich przyznawania – do 2020 roku. Zatem, nie zwlekajmy z decyzjami!

Perspektywa 2014-2020 przewiduje przyznanie środków finansowych na Regionalne Programy Operacyjne w kwocie 31,3 mld euro. Budżet ten ma na celu między innymi osiągnięcie celu 20% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu w Europie. Na tym tle pojawiają się ogromne możliwości poparte dotacjami bezzwrotnymi, które dają możliwość sfinansowania inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych. Beneficjentami tych dotacji nie mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

5Instalacja fotowoltaiczna to zbiór urządzeń produkujących energię elektryczną przy udziale promieniowania słonecznego. Taka instalacja wpięta do wewnętrznego systemu elektrycznego, w pierwszej kolejności pozwala na wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej na potrzeby własne. Uwarunkowania legislacyjne dają prawo sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci. W efekcie instalacja ta staję się inwestycją, która pozwala generować znaczne zyski, przy tym nie wymaga żadnych opłat z tytułu jej eksploatacji. Najważniejsze elementy instalacji fotowoltaicznej to: panele fotowoltaiczne, konstrukcja, inwertery, okablowanie. Moduły fotowoltaiczne mogą być instalowane na dowolnym rodzaju dachu w sposób nie zagrażający konstrukcji, na elewacji lub na gruncie. Instalacja elektryczna wymaga niewielkich ingerencji i jest niewidoczna po zakończeniu prac? W przypadku mocy instalacji fotowoltaicznej nie większej niż 50kW, montaż nie wymaga tzw. warunków technicznych przyłączenia do sieci ani pozwolenia na budowę.

 

Instalacje fotowoltaiczne są bezobsługowe, nie wymagają serwisowania, przeglądów ani wymiany części. Nie ma potrzeby ich czyszczenia, bowiem specjalna powłoka paneli pozwala na samoczyszczenie przy wykorzystaniu opadów deszczu. Nie ma również konieczności odśnieżania paneli, gdyż nawet sezonowo zalegający śnieg nie wpływa znacznie na uzysk energii. Straty z tego wynikające są bardzo małe, rzędu 1-2%.

 

Wymiar prawa dla instalacji PV

 

Obecny rząd nie darzy sympatią odnawialnych źródeł energii, co znajduje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Jakkolwiek jednak traktować powściągliwość obecnych elit rządzących, to inwestycje w instalacje PV na własne potrzeby stwarzają realną szansę na przewidywalne korzyści w oparciu o następujące tezy, wynikające właśnie z obecnego stanu prawnego:

 

 • istnieje tzw. net metering dla mikroinstalacji 
 • wprowadza się system aukcyjny dający przewidywalną wysokość wsparcia – wygrana aukcja gwarantuje cenę za energię przez 15 lat
 • brak obowiązku uzyskania warunków przyłączenia dla instalacji do 50 kW

 

Od czego zacząć?

Wstępna koncepcja z analizą techniczną i ekonomiczną

To ekspercki materiał przygotowany na podstawie zdjęć i dostępnej dokumentacji inwestora, który przedstawia analizę techniczną i ekonomiczną wybudowania przyszłej instalacji fotowoltaicznej. W wyniku tych prac otrzymywana jest wizualizacja instalacji, optymalnie wykorzystująca dostępną powierzchnię. Kalkulowana jest też przewidywana kwota inwestycji, a zakładane korzyści opracowywane są w oparciu o przesłane faktury za energię elektryczną. Uwzględniamy jednocześnie wartość potencjalnej dotacji z projekcją adekwatnego programu wsparcia dla zaplanowanej instalacji.

Opracowanie wniosku o dotację

który jest zbiorem dokumentów wynikających z wymogów regulaminowych danego programu wsparcia. Częścią integralną, a zarazem wymaganą do złożenia wniosku jest wstępna dokumentacja techniczna. Udzielamy 100% gwarancji braku ryzyka skuteczności, to znaczy, że w przypadku negatywnej oceny wniosku zwracamy cały koszt dotyczący jego przygotowania. Wielokrotnie, wydatki związane z tym etapem przygotowań stanowią koszt kwalifikowalny inwestycji i podlegają zwrotowi.

Wstępna dokumentacja techniczna

 Jest to komplet dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dotację. Dane przedstawione w opracowanej dokumentacji podlegają ocenie przez jednostką weryfikującą wniosek. Mają one wpływ na ocenę zarówno formalną jak i merytoryczną. Wielokrotnie, wydatki związane z tym etapem przygotowań stanowią koszt kwalifikowalny inwestycji i podlegają zwrotowi.

Po przyznaniu dotacji deklarujemy możliwość wybudowania instalacji oraz pełną obsługę rozliczenia wniosku o dotację. Ten etap oznacza równocześnie POCZĄTEK ZARABIANIA PIENIĘDZY. W praktyce, czas od momentu otrzymania dotacji do chwili generowania pierwszych zysków trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Przykładowa realizacja

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA TERENIE SAMODZIELNEGO KLINICZNEGO SZPITALA NR 1 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

 • Jedna z największych instalacji dachowych na obiektach użyteczności publicznej w Polsce, moc paneli fotowoltaicznych wynosi 740,6 kWp,

 

 • różne rodzaje pokryć dachowych na wielu dachach: dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha na rąbek, dachy pokryte papą,
 • budowa wymagająca wyjątkowej ostrożności i koordynacji z personelem szpitala w celu zapewnienia komfortu pacjentom,
  •  

  • instalacja położona częściowo na trudno dostępnych i stromych dachach budynku głównego szpitala, na wysokości czwartego piętra
  • na obiektach zainstalowane zostały inwertery firmy Huawei wraz z urządzeniami komunikacyjnymi SmartLogger 1000A oraz SmartLogger 3000, praca instalacji jest monitorowana, a dane są dostępne na platformie FusionSolar udostępnianej przez Huawei.

   

   

  Sprawdź inne nasze nasze realizacje