Systemy bezpieczeństwa obiektowego (SAP,DSO, SKD, SSWIN, CCTV), Systemy sieci separowanych IT, Zasilacze UPS

oferta_sysbezpSystemy Alarmowania Pożarowego (SAP). System sygnalizacji alarmów pożarowych składa się głównie z centrali alarmowej, ostrzegaczy (czujek i przycisków) pożarowych oraz sygnalizatorów alarmowych. Systemy te instaluje się tam, gdzie pożar musi być wykryty szybko i niezawodnie. W razie alarmu pożarowego sterowane przez centralkę urządzenie gaśnicze powinno się uruchamiać automatycznie. Sygnał o pożarze powinien być także przekazany do straży pożarnej. Zainstalowane w systemie czujki i przyciski pożarowe działają bez przerwy (przy zaniku napięcia sieciowego zasilane są z akumulatorów awaryjnych), a ich zdolność do nadzorowania nie może być w żaden sposób zakłócona lub ograniczona. Centrala alarmowa stale porównuje stan rzeczywisty ze stanem zadanym czujek i otoczenia. Wszelkie odchylenia od normy są rejestrowane i sygnalizowane.
O jakości systemu sygnalizacji alarmu pożarowego decyduje nie tylko marka, lecz przede wszystkim odpowiednie zaprojektowanie poszczególnych komponentów urządzenia.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) stosuje się dla zapewnienia pełnej ochrony i bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w obiekcie. Nadają one jasne, precyzyjne i jednoznaczne komunikaty ewakuacyjne i alarmowe.

Systemy Kontroli Dostępu (SKD). Systemy identyfikacji i kontroli dostępu stają się niezbędne w każdej firmie i instytucji. Umożliwiają one ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń czy stref osobom postronnym i nieuprawnionym.
System działa w oparciu o elementy zbliżeniowe (np. karty, breloczki, itp.), w których pamięci zakodowany jest niepowtarzalny numer seryjny. Po zbliżeniu np. karty do czytnika urządzenie dekoduje jego numer identyfikując w ten sposób posiadacza.
System taki umożliwia identyfikację posiadacza karty zbliżeniowej, sterowanie zewnętrznym urządzeniem np. ryglem elektrycznym w drzwiach, sygnalizację próby wejścia osoby bez uprawnienia, zapamiętanie i późniejsze odtworzenie listy zawierającej czas i datę wejścia, współpracę z systemami czasu pracy (w prosty sposób można np. określić godziny oraz dni, w których dana osoba jest upoważniona do wejścia).
Korzyści:

 • zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu
 • redukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji
 • możliwość archiwizacji danych o poruszaniu się osób po obiekcie
 • dostęp do danych o składzie osobowym na wypadek nagłej ewakuacji budynku
 • zwiększenie dyscypliny pracowników
 • obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizycznej

Systemy Sygnalizacji Alarmu Włamania i Napadu (SSWiN). System alarmowy składa się z:

 • centrali alarmowej
 • czujek ruchu
 • kontaktronów
 • manipulatora
 • sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnętrzego i zewnętrznego
 • oraz innych elementów zależnie od wymagań systemu.

Centrala zbiera informacje z urządzeń peryferyjnych i w przypadku zagrożenia przesyła je dalej, uruchamiając sygnalizację akustyczno-optyczną, powiadamiając grupę interwencyjną, oraz właściciela budynku.
Centrala posiada zasilenie akumulatorowe, które umożliwia działanie systemu w przypadku braku zasilania. System alarmowy może być przewodowy, lub bezprzewodowy. Wariant przewodowy jest tańszy i dlatego decyduje się na niego więcej osób.
W związku z koniecznością montażu przewodów najlepiej zdecydować się na montaż systemu alarmowego na etapie budowy obiektu. W budynku zamieszkałym zachodzi konieczność robienia bruzd w ścianach, lub też montażu list kablowych. System bezprzewodowy jest szybszy w montażu, jednak trzeba pamiętać o wymianie baterii w każdej czujce, co jest dość niewygodne, oraz o możliwości zakłócenia jego pracy drogą radiową. Zabezpieczenie przed tym jest możliwe, lecz pociąga za sobą dodatkowe koszty.

CCTV. Telewizja dozorowa (inaczej telewizja przemysłowa, użytkowa lub CCTV), niegdyś spotykana głównie w dużych zakładach pracy jako sposób na kontrolę pracowników, dziś znajduje bardzo wiele zastosowań. Montaż systemów telewizyjnych okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem w sklepach, przy kontroli imprez masowych czy nadzorowaniu newralgicznych punktów miast. Kamery telewizyjne wspomagają ochronę domów jednorodzinnych i kompleksów wielomieszkaniowych. Coraz częściej stosują ją także agencje ochrony jako sposób na weryfikację sygnału alarmowego, co powoduje, że systemy telewizji dozorowej stają się doskonałym uzupełnieniem sygnalizacji włamania i napadu.
Obecnie coraz popularniejsze są systemy CCTV w oparciu o kamery IP.
Największą korzyścią stosowania kamer IP jest to, że strumień wideo w sieci IP (np. w
Internecie) jest dostępny przez przeglądarkę internetową, co oznacza, że można uzyskać dostęp do kamery i jej funkcji z dowolnego miejsca na świecie (przez Internet). Dodatkowo wzrastają możliwości zdalnego dostępu i kontroli, ponieważ strumień wideo w postaci pakietów danych, można przechowywać w różnych lokalizacjach i urządzeniach NAS (Network Attached Storage). Wielu użytkowników wybiera kamery IP z uwagi na możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej. Stosowanie kamer IP pozwala uniknąć stosowania dodatkowego okablowania, koniecznego w przypadku CCTV. Dodatkowo kamery IP mogą być zasilane poprzez switch-e PoE (Power over Ethernet), likwidując tym samym konieczność stosowania zasilaczy i okablowania

Układy sieci separowanej IT oraz zasilacze UPS. Zasilanie pomieszczeń medycznych grupy II należy wykonywać w układzie izolowanej sieci elektrycznej (IT). Oferowane przez nas urządzenia posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty zezwalające na ich montaż w Polsce. Pod względem parametrów technicznych i niezawodności przewyższają inne dostępne na rynku polskim rozwiązania.
Oferujemy pełny zakres produktów do zasilania pomieszczeń medycznych zgodne z normą PN-HD 60364-7-710:2012. Zawiera on:

 • Układy SZR
 • Transformatory separacyjne
 • Tablice kontrolno-przełączające IT
 • Kasety kontrolne i tablice synoptyczne
 • System indywidualnej lokalizacji doziemień IT (kontroli izolacji)
 • Komunikacja WEB/TCP, BMS, ModBus, konwertery sygnałowe, oprogramowanie WEB.
 • Kompletne rozdzielnice medyczne IT
 • Zasilacze bezprzerwowe UPS