Konsultacje nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych

7 września 2016 przedstawiciele firmy Eltrix Wielgus Robert wzięli udział w konsultacjach nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych, która odbyła się w Sejmie RP, w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Warszawie.

https://eltrix.biz/wp-content/uploads/2016/09/KKB_1757.jpg

Podczas wystąpień przedstawicieli branży OZE omówiono wiele istotnych aspektów dot. tworzenie i funkcjonowania klastrów energetycznych.
W rozmowach brali udział między innymi:
Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski
Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Poseł Jarosław Sachajko
Senator Wojciech Piecha
Profesor Jan Popczyk
Poseł Ireneusz Zyska
Poseł Krzysztof Sitarski

oraz przedstawiciele branży działający na terenie Polski.

Konsultacje zostały objęte patronatem honorowym Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego.

Odnośnik do strony organizatora http://ireneusz-zyska.pl/konferencja-oze_/