DZIAŁANIA RPO 4.1, 4.2 i 5.1 dla woj. lubelskiego

DZIAŁANIA RPO dla woj. lubelskiego

1. Dla związków wyznaniowych, spółdzielni i stowarzyszeń (3 sektor) oraz jednostek terytorialnych w woj. lubelskim działanie 4.1 “Wsparcie wykorzystania OZE” dodano nabór w lipcu.

Inwestorzy będą mogli ubiegać się maksymalnie o 80 proc. dofinansowania do wydatków kwalifikowanych.

Szczegóły https://rpo.lubelskie.pl/dokument-81-harmonogram_naboru_wnioskow.html

 

2. Dla spółek i MŚP (nawet do 85% dofinansowania z pomocy demi nimis)

działanie 4.2 “Produkcja energii z OZE” w przedsiębiorstwach”  dodano nabór z terminem ogłoszenia na grudzień 2019 r.

Inwestorzy będą mogli ubiegać się maksymalnie o 80 proc. dofinansowania do wydatków kwalifikowanych.

https://rpo.lubelskie.pl/dokument-22-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html

 

3. Dla działania 5.1 “Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw” dodano nabór z terminem ogłoszenia na sierpień br.

 

Pomagamy w napisaniu  wniosku, zaplanowaniu i montażu paneli PV  – zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 

(22) 720 22 09