Dotacja z WFOŚ w woj. mazowieckim do 5000 zł dla jednego beneficjenta

Województwo mazowieckie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął właśnie nabór wniosków w ramach programu “Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie:

    • dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych – do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta (w przypadku instalacji fotowoltaicznej to odpowiednio 40% i maks. 8000 zł), z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki;

  • pożyczki do 100% kosztu kwalifikowanego.

Szczegółowy regulamin programu jest dostępny na stronie: www.wfosigw.pl.