Dotacja z UM st. WARSZAWA

Dotacja 40% na fotowoltaikę dla osób fizycznych a także firm z Warszawy

Dotacja obejmuje do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym dla inwestycji polegających na:

zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej
w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób fizycznych oraz osób
niefizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć
15 000 zł;

Więcej na:

http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje