Konsultacje nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych

7 września 2016 przedstawiciele firmy Eltrix Wielgus Robert wzięli udział w konsultacjach nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych, która odbyła się w Sejmie RP, w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Warszawie.

https://eltrix.biz/wp-content/uploads/2016/09/KKB_1757.jpg Czytaj dalej