Nowa ustawa o efektywności energetycznej – obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego.

10 czerwca 2016 roku Prezydent podpisał Ustawę o efektywności energetycznej, która wprowadza szereg zmian w dotychczasowym systemie.

Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązku wykonywania audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Zapisy rozdziału 5 obligują do przeprowadzania audytu energetycznego co 4 lata pod rygorem kary w wysokości do 5% rocznego obrotu.

Ustawa wchodzi w życie od 1 października 2016 roku i w ciągu roku od tego momentu należy wykonać pierwszy audyt energetyczny.

Konsultacje nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych

7 września 2016 przedstawiciele firmy Eltrix Wielgus Robert wzięli udział w konsultacjach nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych, która odbyła się w Sejmie RP, w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Warszawie.

https://eltrix.biz/wp-content/uploads/2016/09/KKB_1757.jpg

Podczas wystąpień przedstawicieli branży OZE omówiono wiele istotnych aspektów dot. tworzenie i funkcjonowania klastrów energetycznych.
W rozmowach brali udział między innymi:
Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski
Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Poseł Jarosław Sachajko
Senator Wojciech Piecha
Profesor Jan Popczyk
Poseł Ireneusz Zyska
Poseł Krzysztof Sitarski

oraz przedstawiciele branży działający na terenie Polski.

Konsultacje zostały objęte patronatem honorowym Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego.

Odnośnik do strony organizatora http://ireneusz-zyska.pl/konferencja-oze_/