Nowa ustawa o efektywności energetycznej – obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego.

10 czerwca 2016 roku Prezydent podpisał Ustawę o efektywności energetycznej, która wprowadza szereg zmian w dotychczasowym systemie.

Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązku wykonywania audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Zapisy rozdziału 5 obligują do przeprowadzania audytu energetycznego co 4 lata pod rygorem kary w wysokości do 5% rocznego obrotu.

Ustawa wchodzi w życie od 1 października 2016 roku i w ciągu roku od tego momentu należy wykonać pierwszy audyt energetyczny.