Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR

Skorzystaj z Programu
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR

Kredyt na innowacje technologiczne

Zakończenie naboru wniosków:
26 kwietnia 2019 r.

Najwyższa maksymalna kwota pożyczki jest dla tzw. ściany wschodniej:

70% podlaskie
70% lubelskie
70% podkarpackie
70% warmińsko-mazurskie
30% wkładu własnego
Pozostałe województwa
od 40% wkładu własnego

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Niżej wymienione banki wydają promesy udzielenia kredytu

Alior Bank SA
Bank BGŻ BNP Paribas SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Millennium SA
Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
Santander Bank Polska S.A.
Deutsche Bank Polska SA
Idea Bank SA
ING – Bank Śląski SA
Krakowski Bank Spółdzielczy
mBank SA
PKO Bank Polski SA
Raiffeisen Bank Polska SA
SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Getin Noble Bank SA
Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy
Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przeprowadzania bezpłatnej kalkulacji
do kredytu

Szczegóły naboru wniosków

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Opracowała: Gabriela Morawska