Smart grids i smart metering

oferta_smartSmart grid (inteligentna sieć) to inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.
Spełnienie powyższych wymagań wiąże się z modernizacją istniejącej sieci elektroenergetycznej i optymalizacją wszystkich elementów sieci, co stanowi zakres naszych kompetencji i przestrzeń dla potencjalnych wdrożeń.

Smart metering to idea inteligentnych systemów pomiarowych, nazywanych również „licznikami XXI wieku”. Jest to kompleksowy system informatyczny obejmujący elektroniczne liczniki energii elektrycznej, całą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz centralny system zarządzający wraz z bazą danych. Są one nowoczesnym rozwiązaniem, które ma przysłużyć się do zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną. Ten kluczowy element systemu Smart Grid jest z nim nierozerwalnie związany. W jego skład wchodzą AMI (Advanced Metering Infrastructure) – zaawansowana struktura pomiarowa oraz MDM (Meter Data Management) – informatyczne oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi. Smart Metering umożliwia zautomatyzowaną, dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym na linii: centralny system informatyczny – elektryczne liczniki.

Jest to system korzystny dla społeczeństwa, dostawców energii, gospodarki oraz środowiska naturalnego. W miejscach, gdzie wprowadzono elektroniczne liczniki energii, udaje się zwiększyć efektywność jej wykorzystania o około 10%, co dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego oznaczałoby oszczędność w okolicach 100 zł rocznie. SM jest częścią idei Smart Grid, dlatego też wprowadzenie użycia tych liczników skutkowałoby możliwością reagowania na zmiany zapotrzebowania energetycznego danego rejonu i umożliwiłoby sprawniejsze użytkowanie odnawialnych źródeł energii.

Oszczędności w systemie Smart Metering pochodzą z inteligentnych i funkcjonalnych liczników, które śmiało można nazwać licznikami XXI wieku. Posiadają one opcje odłączenia i podłączania przesyłu energii w zależności od poziomu jej zużycia. Potrafią współpracować z domową siecią lokalną (HAN – Home Area Network), która dzięki łączności bezprzewodowej już wkrótce umożliwi jeszcze bardziej efektywne i wygodne zarządzania urządzeniami w swoim własnym mieszkaniu.