Serwis systemów elektroenergetycznych

oferta-serwis-sysŚwiadczymy usługi serwisu systemów elektroenergetycznych zarówno tych, uprzednio przez nas stworzonych i wdrożonych, jak też już istniejących wcześniej u naszych klientów.
Celem nadrzędnym tej przestrzeni naszej działalności jest:

  • zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenach obiektów naszych klientów,
  • szybkie usuwanie awarii,
  • dokonywanie inwentaryzacji, przeglądów oraz badań technicznych istniejących zasobów sprzętowych i systemowych w zakresie infrastruktury energetycznej obiektów,
  • bieżący serwis posiadanego sprzętu i systemu energetycznego.

W ten oto sposób realizujemy kluczowe oczekiwanie klientów w postaci zapewnienia im stabilnego zasilania i pełnego poczucia bezpieczeństwa energetycznego.