Klimatyzacje i Wentylacje

oferta_klimaSystemy klimatyzacyjne i wentylacyjne stanowią współcześnie newralgiczne rozwiązania budowlane i instalacyjne, wyznaczające standard i komfort użytkowania obiektów.
Systemy wentylacyjne odpowiadają za doprowadzenie do obiektów powietrza świeżego, a odprowadzenie zużytego. Sprawnie działająca wentylacja odgrywa istotne znaczenie, mające wpływa na zdrowie i funkcje życiowe ludzie. Systemy wentylacyjne występują w postaci instalacji wykorzystujących naturalny ruch powietrza lub wymuszony ruch powietrza za pomocą wentylatorów. Systemy klimatyzacyjne oparte są na dostarczaniu do obiektów czynnika chłodzącego z jednostki chłodniczej do wymiennika ciepła i rozprowadzeniu chłodu w pomieszczeniach. Metodyka realizacji systemów klimatyzacyjnych opiera się o wiele koncepcji, w tym coraz bardziej ostatnio popularną tzw. trigenerację.