Audyty systemów elektroenergetycznych

rozdzielnica_sn_zs1Opracowujemy raporty i audyty efektywności energetycznej. W ramach świadczonych usług doradczych, proponujemy swoim klientom dokonanie weryfikacji i optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej. Dotyczy to energii zużywanej w obiektach będących własnością podmiotów zarówno prywatnych, biznesowych jak też gmin i miast np. szkół, szpitali, urzędów czy obiektów sportowych.

Opracowujemy źródła wiedzy jako charakterystyki energetyczne budynków.
Sporządzamy zestawienia określające wielkości energii pierwotnej w przeliczeniu na powierzchnię oraz ocenę poziomu jakości energetycznej budynków, lokali lub części budynków stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową.