Produkty / Usługi

oferta-fotowolt

Systemy fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne to innowacyjne i nowoczesne źródło pozyskania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego.

czytaj dalej

oferta_koeneracja

Pionowe Siłownie Wiatrowe
Turbina pionowego obrotu może produkować nawet 3,6 krotnie więcej energii elektrycznej niż farma fotowoltaiczna oraz blisko 50% więcej niż tradycyjne wiatraki. Pionowe Siłownie Wiatrowe to nowatorska i niepowtarzalna myśl, która właśnie teraz staje się faktem!

czytaj dalej

oferta_koeneracja

Doradztwo branżowe
Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie pozwala nam oferować pomoc w zakresie doradztwa związanego z problematyką prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii i innych aktach prawnych.

czytaj dalej

oferta_audyt

Audyty systemów elektroenergetycznych
W ramach świadczonych usług doradczych, proponujemy swoim klientom dokonanie weryfikacji i optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej.

czytaj dalej

oferta_smart

Projektowanie
Dysponujemy własnym biurem projektowym, wykwalifikowanymi i doświadczonymi kadrami inżynierskimi. W ramach prowadzonej działalności łączymy kompetencje kilku branż.

czytaj dalej

oferta_dotacke

Fundusze Wsparcia Inwestycji / Dotacje
Istotnym elementem działalności Firmy jest wsparcie partnerów w zakresie zidentyfikowania oraz pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Przygotowujemy projekty architektoniczne inwestycji oraz koncepcje ich finansowania.

czytaj dalej

oferta_syszasilania

Systemy zasilania obiektów w energię elektryczną
Trzon naszej działalności stanowi specjalność doskonalona od wielu lat tj. modernizacja systemów zasilania energetycznego oraz cieplnego.

czytaj dalej

oferta_klima

Klimatyzacje i Wentylacje
Systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne stanowią współcześnie newralgiczne rozwiązania budowlane i instalacyjne, wyznaczające standard i komfort użytkowania obiektów.

czytaj dalej

oferta_smart

Smart grid i smart metering
Smart grid (inteligentna sieć) to inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii.

czytaj dalej

oferta-efektywnosc

Zarządzanie procesem efektywności energetycznej
Zapewniamy najlepsze rozwiązania optymalizujące i redukujące zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej naszych klientów. Czynimy to w oparciu o sprawdzone i efektywne metody zarządzania infrastrukturą energetyczną.

czytaj dalej

oferta_led

Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe oznaczają elektrownie wytwarzające energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą.

czytaj dalej

oferta_sysbezp

Systemy bezpieczeństwa obiektowego (SAP,DSO, SKD, SSWIN, CCTV), Systemy sieci separowanych IT, Zasilacze UPS
System sygnalizacji alarmów pożarowych składa się głównie z centrali alarmowej, ostrzegaczy (czujek i przycisków) pożarowych oraz sygnalizatorów alarmowych.

czytaj dalej

oferta_smart

Systemy oświetleniowe LED
Wszystkie systemy oświetlenia posiadają szereg właściwych im cech i parametrów, stanowiących o ich zaletach i wadach. Nie ma systemu oświetlenia uniwersalnego i zarazem idealnego.

czytaj dalej

oferta-serwis-sys

Serwis systemów elektroenergetycznych
Świadczymy usługi serwisu systemów elektroenergetycznych zarówno tych, uprzednio przez nas stworzonych i wdrożonych, jak też już istniejących wcześniej u naszych klientów.

czytaj dalej

oferta_koeneracja

Systemy kogeneracji i trigeneracji
Kogeneracja jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Kogeneracja – efektywniej i szybciej!

czytaj dalej